Տեղեկագիր ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալի =Bulletin of the Armenian branch of the Academy of Sciences of the USSR

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 48.

Шелковников, Б. А. (1942) Средневековая художественная керамика Ближнего и Дальнего Востока. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 6 . pp. 3-32.

Editorial, Board (1942) Большевистская печать – оружие правды. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5 . pp. 5-8.

Петросян, М. (1942) Тридцатилетний путь "Правды". ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5 . pp. 9-34.

Саркисян, Х. С. (1942) Художественное слово "Правды" в дни отечественной войны. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5 . pp. 67-84.

Editorial, Board (1942) Приказ Народного Комиссара Обороны № 130 1 Мая 1942 г. Гор. Москва. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 3-4 . pp. 3-8.

Шелковников, Б. А. (1942) Художественная керамическая промышленность средневековой Армении. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 3-4 . pp. 9-36.

Շալջյան, Ս. Հ. (1942) Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» գրքի և «Սեղբեստրոսի վարքի» առնչությունը (Մ. Խորենացու հարցի շուրջը). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 3-4 . pp. 37-42.

Болтунова, А. И. (1942) Греческие надписи Армавира. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 1-2 . pp. 35-62.

Момджиан, Х. Н. (1942) Из истории освободительных войн. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 1-2 . pp. 7-30.

Շալջյան, Ս. Հ. (1942) Հայ նետաձիգներ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 1-2 . pp. 31-34.

Меликсет-Бек, Л. М. (1941) "История креста Нины" (К проблеме Моисея Хоренского). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 9 . pp. 59-63.

Еремян, С. Т. (1941) Заметки к тексту "Хроники Сумбата". ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 9 . pp. 27-30.

Токарский, Н. М. (1941) О местонахождении Даран-дашта. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 9 . pp. 51-58.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1941) Հայաստանի VII դարու արձանագրություններից. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 9 . pp. 64-66.

Editorial, Board (1941) Հոկտեմբերյան Սոցիալիստական Մեծ ռևոլուցիայի XXIV տարեդարձը. Պաշտպանության Պետական Կոմիտեի Նախագահ ընկեր Ի. Վ. Ստալինի զեկուցումը 1941 թվի նոյեմբերի 6-ին՝ Աշխատավորների դեպուտատների Մոսկվայի Սովետի հանդիսավոր նիստում, գումարված Մոսկվա քաղաքի պարտիական և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 8 . pp. 3-14.

Աճառյան, Հ. (1941) Մովսես Խորենացի – Հայոց պատմություն (Աշխարհաբար թարգմանությամբ), Երևան, 1940. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 8 . pp. 89-90.

Editorial, Board (1941) Պաշտպանության Ժողովրդական Կոմիսար ընկեր Ի. Վ. Ստալինի ճառը , արտասանած Կարմիր Բանակի զորահանդեսին՝ 1941 թվի նոյեմբերի 7-ին Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 8 . pp. 15-18.

Editorial, Board (1941) Армянский народ-боевой участник освободительной войны Советского Союза ("Правда"). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 7 . pp. 7-8.

Editorial, Board (1941) Всем армянам зарубежных стран. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 7 . pp. 3-6.

Еремян, С. Т. (1941) Сюния и оборона сасанидами кавказских проходов. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 7 . pp. 33-40.

Թոփչյան, Էդ. (1941) Ֆաշիզմի համակենտրոնացման ճամբարներում. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 7 . pp. 41-46.

Editorial, Board (1941) В Институте истории и материальной культуры АрмФАН-а. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 157-158.

Батикян, Г. Г. (1941) Расовая теория фашистских варваров. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 9-22.

Ներսիսյան, Մ. (1941) Արխիվային մի նոր փաստաթուղթ 1812 թ.հայրենական պատերազմի մասին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 45-48.

Ավագյան, Արտ. (1941) Արևմուտքի առաջավոր գրողները ֆաշիզմի դեմ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 63-72.

Ներսիսյան, Մ. (1941) Դավիթ բեկի շարժման արձագանքները Վասպուրականում և հարևան գավառներում. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 73-76.

Շալջյան, Ս. (1941) Դելմիկները և նրանց արշավանքները դեպի Հայաստան. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 107-116.

Առաքելյան , Բ. (1941) Հայերի ապստամբությունը արաբական լծի դեմ 703 թվին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 55-62.

Գյուլի-Քևխյան, Հ. (1941) Հիտլերի «Իմ պայքարը» որպես ֆաշիստ մարդակերների գործողության ձեռնարկ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 23-38.

Ստալին, Ի. Վ. (1941) Պաշտպանության Պետական Կոմիտեի նախագահ Ի. Վ. Ստալինի ելույթը ռադիոյով 1941 թվականի հուլիսի 3-ին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 3-8.

Պարսամյան , Վ. (1941) Պարտիզանական կռիվների հերոս Դենիս Դավիդովը 1812 թ. հայրենական պատերազմում. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 49-54.

Աբրահամյան, Աշ. (1941) Ռուքն-էդ-դինի ջախջախումը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 5-6 . pp. 77-84.

Կարինյան, Ա. (1941) Հայ կուլտուրայի անցյալից. Ամիրտովլաթ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 3-4 . pp. 127-136.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1941) Անանուն հայ պատմիչի նորագյուտ երկը Թբիլիսիի 1795 թ. ավերման մասին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 3-4 . pp. 45-54.

Տեր-Ավետիսյան, Ս. (1941) Ուրարտական թագավոր Մենուաս Առաջինի կառուցած Շամիրամի ջրանցքը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 3-4 . pp. 35-44.

Փիրումյան, Մ. (1941) Մի ճշտում (Ստ. Նազարյանի ծննդյան տարեթվի առթիվ). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 2 . pp. 25-30.

Меликсет-Бек, Л. М. (1941) К дешифровке армянской надписи на стеле с халдской клинописью Менуи, сына Ишпуини, из Куршун-Джами, в Ване. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 2 . pp. 15-18.

Շալջյան, Ս. (1941) Աշոտ Աբրահամյան - « Խորենացուն վերագրվող «Աշխարհացոյց» -ի հեղինակի հարցի շուրջը». Արմֆանի հրատարակություն, Երևան, 1940 թ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 2 . pp. 78-88.

Շահնազարյան, Աս. (1941) Սև ջրի (Մեծամորի) ստորին հոսանքի ուղղությունը նախկին դարերում. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 2 . pp. 7-14.

Арутюнян, Б. М. (1941) Некоторые критические заметки по "Истории государства и права СССР" проф. С. В. Юшкова. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 1 . pp. 159-168.

Առաքելյան , Բ. (1941) Ժամանակագրական դիտողություններ. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 1 . pp. 61-74.

Нерсесян, М. Г. (1940) В. И. Ленин и освобождение армянского народа. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 4-5 . pp. 1-10.

Ղաֆադարյան, Կարո (1940) Պատմահնագիտական դիտողություններ Նոր-Բերդի Կյուրիկյան իշխանության մասին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 4-5 . pp. 165-180.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. (1940) Կարնո հայ գաղթականների 1829 թ. գեներալ Պասկևիչին ուղղած գրության բնագիրը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 3 . pp. 37-40.

Շահնազարյան, Աս. (1940) Ակադ. Հ. Մանանդյան-<<Տիգրան Բ. և Հռոմը>> (Հրատ. Արմֆանի , 1940 թ., Երևան, 250 էջ). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 1-2 . pp. 220-227.

Սարգսյան, Խ. (1940) Միքայել Նալբանդյան (Մի գլուխ <<Հայ գրականության պատմություն>> դասագրքից). ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 1-2 . pp. 83-100.

Մալխասյան, Ստ. (1940) Մովսես Խորենացու մասին. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 1-2 . pp. 213-219.

Հարությունյան, Բ. (1940) Պրոֆ. Խ. Սամուելյան-Հին հայ իրավունքի պատմությունը. ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր, № 1-2 . pp. 228-240.

This list was generated on Sat Feb 27 13:55:05 2021 AMT.